Aktualności

„Wdrożenie innowacyjnych standardów w funkcjonowaniu placówek edukacyjno-wychowawczych w Winnicy na Ukrainie – w oparciu o model realizowany w stowarzyszeniu Siemacha.”

2021-09-28

Jednym z etapów projektu był cykl szkoleń w Polsce w maju 2021 r. dla pedagogów oraz kierowników placówek dla dzieci i młodzieży
w Winnicy na Ukrainie.

W dniach 5-7 lipca 2021 r. odbyła się wizyta studyjna na Ukrainę w ramach projektu.

Przedstawiciele Polsko-Ukraińskiego Instytutu Pomocy i Rozwoju, Konsulatu Ukrainy w Tarnowie oraz Stowarzyszenia Siemacha odwiedzili naszego partnera – Winnicką Radę Młodzieżową, która zaprezentowała wybrane placówki.

Ponadto partnerzy z Winnicy przedstawili efekty dokonanych zmian w działalność placówek, powstałych w wyniku wdrożenia wiedzy i umiejętności zdobytych podczas wizyt w Polsce.

Serdeczne podziękowania ukraińskiemu partnerowi za gościnne przyjęcie, przyjazna atmosferę i ciekawy program. Również było nam niezmiernie miło gościć delegację z Ukrainy w Polsce.

Dziękujemy Stowarzyszeniu Siemacha za podzielenie się doświadczeniem, pokazanie skutecznych metod pracy z dziećmi i młodzieżą. Serdeczne podziękowania Winnickiej Radzie Młodzieżowej za organizacje wyjazdu oraz za aktywny udział w szkoleniach.

 https://programrita.org/wp-content/uploads/2015/10/RITA-logo-h-podstawowe.jpg„Projekt jest współfinansowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji w ramach programu RITA – Przemiany w regionie, finansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności”.