Aktualności

Otwarcie Konsulatu

2015-10-16

Dnia 16 października 2015 r. odbyło się uroczyste otwarcie Konsulatu Honorowego Ukrainy w Tarnowie z udziałem Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Ukrainy w Polsce J.E. Andreja Deszczycy, Prezydenta Tarnowa, Pana Romana Ciepieli,  dyplomatów, parlamentarzystów, przedstawicieli władz samorządowych oraz licznych przedstawicieli małopolskiego Biznesu.

Podczas otwarcia placówki przedstawiono oficjalne dokumenty upoważniające Bartłomieja Babuśkę do prowadzenia konsulatu honorowego wraz z nominacją (podpisane przez ministra spraw zagranicznych Ukrainy) oraz zgodę na utworzenie w Tarnowie placówki dyplomatycznej Ukrainy i powierzenie jej w/w Konsulowi, podpisaną przez Ministra Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.

Pod umową regulującą prowadzenie konsulatu honorowego i obowiązki konsula podpisy złożyli Andrij Deszczycia oraz Bartłomiej Babuśka.

Pierwsze działania konsulatu honorowego Ukrainy w Tarnowie, chociaż symboliczne, są już widoczne. To odrestaurowana przez Konsulat tablica pamiątkowa przy wejściu do hotelu Bristol, przypominająca o pobycie w Tarnowie Symona Petlury.