Historia

Tarnów jako miejsce konsulatu honorowego Ukrainy w Polsce został wybrany m.in.z powodów historycznych. W latach 20. XX wieku, Tarnów był schronieniem dla emigracyjnego rządu Ukraińskiej Republiki Ludowej z Symonem Petlurą na czele.Siedzibą rządu był hotel Bristol przy ul. Krakowskiej, a w Tarnowie działało także ukraińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Dla mieszkających w okresie międzywojennym w Tarnowie kilkuset obywateli Ukrainy, organizowano koncerty, wykłady, wydawano prasę i książki.

O związkach Tarnowa z Ukrainą mówić warto nie tylko w czasie przeszłym. Sporo ich także dziś. To chociażby partnerska współpraca miasta Tarnowa z Białą Cerkwią, Winnicą i Tarnopolem, to przyjacielskie i biznesowe relacje wielu tarnowian właśnie ze stroną ukraińską, a także bliskość do granicy ze wschodnim sąsiadem Polski i położenie Tarnowa przy tranzytowej trasie międzynarodowej A4 Wschód-Zachód.

Z początkiem lat 2000-nych Tarnów nawiązał bliskie partnerskie relacje z miastem Winnica na Ukrainie. Inicjatorami tej współpracy byli ówcześni samorządowcy - Volodimir Groysman z Winnicy oraz Bartłomiej Babuśka- radny tarnowski.